Budynki, usługi, wydarzenia, firmy i organizacje działające w obrębie miast – wszystkie te elementy miejskiej układanki mają wpływ na środowisko. Jej najważniejszym elementem wciąż pozostaje mieszkaniec, a jego codzienne wybory przyczyniają się do degradacji bądź ochrony przyrody. Włodarze miast muszą zadbać o rozwiązania systemowe przyjazne środowisku i edukację ekologiczną. Pozostaje jeszcze sektor komercyjny – produkty, usługi, wytwórcy i pracodawcy, którzy mają wiele do zrobienia. Oczekiwania wobec nich rosną wraz ze wzrostem świadomości odbiorców. Certyfikacja ekologiczna PLANET FRIENDLY pozwoli zorientować się, jakie rozwiązania wybrać, by odpowiedzieć na wyzwania obecnych czasów i zdobyć zaufanie klientów.

Skutki zmian klimatycznych są odczuwalne na całym świecie i wiele miast regularnie zmaga się z anomaliami pogodowymi, czy wręcz kataklizmami. Budynki i infrastruktura miejska wydarły przyrodzie ogromne tereny i odmieniły ich przeznaczenie. Proces grabienia naturalnych zasobów Ziemi wciąż trwa, ale mamy też do dyspozycji wiedzę, technologie, możliwości techniczne, by mocno go przystopować. Opracowano wiele sposobów na przetwarzanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, by ograniczyć zaśmiecanie i emisję CO2. Jednak czy końcowy odbiorca, mieszkaniec miasta, turysta lub student mają wpływ na zaawansowane procesy i decyzje wielkich korporacji, polityków czy włodarzy? Wbrew pozorom ma – może konsekwentnie domagać się ekorozwiązań wybierając miejsca, produkty, usługi certyfikowane pod kątem wpływu na środowisko naturalne. Takim ekologicznym, wielokryterialnym i uniwersalnym – możliwym do zastosowania w różnych sektorach oznaczeniem jest Certyfikat Planet Friendly.

Zielone budownictwo

Mieszkamy, pracujemy, uczymy się i spędzamy czas głównie w budynkach. Obliczono, że średnio to ok 90% dziennie. Działalność sektora budowlanego ma duży wpływ na środowisko naturalne, a sam proces wznoszenia budynków może bardzo szkodzić przyrodzie. Biorąc pod uwagę jeszcze użytkowanie obiektów w całym cyklu ich życia, po finalną utylizację, to daje nam tony odpadów i zanieczyszczeń wyemitowanych do atmosfery. Można jednak zminimalizować negatywny wpływ budynków na planetę i uczynić bardziej przyjaznymi środowisku wykorzystując innowacyjne materiały, technologie i źródła energii. Istotne jest skoordynowanie wielu procesów projektowych i realizacyjnych, by jak najlepiej je zaplanować i wykorzystywać. Np. w Oslo dąży się do wyeliminowania z placów budów maszyn budowlanych napędzanych olejem na rzecz elektrycznych. Zrównoważone budownictwo to zagadnienie podejmowane przez producentów materiałów budowalnych i wykończeniowych, architektów, firmy wykonawcze, deweloperów, ale czy uda im się je urzeczywistnić?

panele fotowoltaiczne na dachu

 

W gąszczu certyfikatów czyli światełko w tunelu

Na rynku funkcjonują już różne formy certyfikacji budynków, które potwierdzają aspekty środowiskowe, energetyczne i ekonomiczne, ale również społeczne. Systemy certyfikacji wielokryterialnej, takie jak: BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE, oceniają budynki szerzej, ale każdy z nich ma inny zakres, prestiż i rozpoznawalność. Można uzyskiwać różne poziomy w każdym z nich. To wszystko sprawia, że zagadnienie staje się bardzo zawiłe. Dla inwestorów, nabywców i najemców jest jednak istotne, by systemy były bardziej przejrzyste, by łatwo można zidentyfikować, co one poświadczają i jakie korzyści przynoszą. Kolejnym utrudnieniem jest długi czas procesu certyfikacji i jego wysoki koszt. Ponadto dają tylko wiedzę o konieczności uzyskania określonych parametrów, a nie dają wsparcia merytorycznego ani technicznego, w jaki sposób można je uzyskać. Doświadczenia z certyfikacją BREEAM, LEED i WELL obiektów budowanych przez moją firmę – W.P.I.P. oraz konieczność odpowiedzi na wyzwania rynku zaowocowały pomysłem stworzenia nowej Certyfikacji ekologicznej Planet Friendly.

Planet-friendly certyfikat

Certyfikacja ekologiczna PLANET FRIENDLY – kryteria

Kryteria certyfikacji zostały ujęte w 3 grupy uwzględniające wpływ na: PLANETĘ, LUDZI I BUDYNKI. W grupie pierwszej zbiera się punkty za uwzględnianie czynników z takich obszarów, jak:

  • naturalne uwarunkowanie (wykorzystanie terenu, materiałów i zasobów naturalnych; lokalizacja i transport, wpływ na lokalną roślinność i zwierzęta),
  • optymalizacja energetyczna i źródła energii odnawialnej (BMS, OZE),
  • efektywna gospodarka wodna (systemy oszczędzające oraz zagospodarowanie wody szarej i opadowej),
  • zagospodarowanie odpadów (ograniczenie powstawania, segregacja, recykling),
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko – redukcja emisji CO2, śladu węglowego i wodnego.

 

Grupa kryteriów związanych z ludźmi obejmuje czynniki wpływające na ich samopoczucie i zdrowie, a także bezpieczeństwo, również w kontekście zagrożenia epidemiologicznego, które zwiększyło się w ostatnim czasie. W procesie certyfikacji weryfikowane są elementy wpływające na komfort użytkowników, takie jak: światło, akustyka, jakość powietrza, temperatura, odżywianie, woda pitna. W przypadku firm i instytucji ocenia się też inne uwarunkowania środowiska pracy oddziałujące na produktywność i sprawność fizyczną.
Należy zaznaczyć, że wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i mają również olbrzymie znaczenie dla równowagi psychicznej. Pojawia się też dodatkowy ważny aspekt – zastosowania systemów prewencji antywirusowej.

ludzie w budynku

Szwajcaria postawiła sobie za cel ograniczenie zużycie prądu w domach bez zmniejszania wygody użytkowników pomimo, że w dużej mierze Szwajcarzy czerpią energię z OZE (szczegóły we wpisach o Genewie i Zurychu). Moim zdaniem to dobry kierunek.

 

Analiza kryteriów związanych z budynkiem prowadzona jest z uwzględnieniem całego cyklu jego życia. Będzie badać i rekomendować ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym z etapów procesu budowlanego: od projektu, przez budowę, eksploatację, serwis, aż do rozbiórki i utylizacji materiałów. Niezbędne jest zestawienie i rozpatrzenie wpływu materiałów konstrukcyjnych, elewacyjnych, wykończeniowych, elementów wyposażenia oraz produktów obecnych w przestrzeni budynku. Ważny jest też aspekt zaplanowania rozwoju budynku, gdyż w dynamicznie zmieniających się czasach potrzebna jest baza do elastycznego działania. Może wystąpić konieczność zmiany pierwotnego przeznaczenia obiektu na inny, bardziej pożądany na rynku.

 

Obszary certyfikacji 

Pomysł certyfikacji PLANET FRIENDLY wziął się z doświadczenia i wiedzy zdobytych w procesach znanych, światowych podmiotów certyfikujących w sektorze budownictwa. Widać wyraźnie, że wiele branż zmaga się z rozproszeniem, kosztownością i zbyt długim procesem uzyskiwania certyfikatów. Świadomi konsumenci coraz częściej chcą korzystać z dóbr, które nie szkodzą przyrodzie. Chcą kupować ekologiczne produkty i wybierać usługi nieobciążające środowiska. Tak, by minimalizować negatywny wpływ na planetę w pracy, szkole, domu, a nawet na wakacjach. By uporządkować i ułatwić rozpoznanie w różnych obszarach, certyfikat ekologiczny PLANET FRIENDLY można uzyskać nie tylko w obrębie budynków – biurowców, pojedynczych pięter, galerii handlowych, wybranych sklepów, fabryk, hal magazynowych, obiektów sportowych czy kulturalnych. Weryfikacji poddawane będą również produkty, usługi, pracodawcy, usługodawcy, całe miasta, a nawet planowane wydarzenia (festiwale, koncerty, konferencje, szkolenia).

4 poziomy Planet Friendly

Ze względu na różną świadomość i gotowość na wdrożenie rozwiązań ekologicznych zaplanowano cztery poziomy certyfikacji:

  • Understanding (podstawowy)
  • Respectful
  • Caring
  • Loving (najwyższy)

Podstawowy poziom „Understanding” będzie pierwszym krokiem na drodze do funkcjonowania w poszanowaniu środowiska naturalnego. Legitymowanie się najwyższym poziomem Loving zaświadczy, o wysokim zrozumieniu i sposobie działania wspierającym przyrodę. To pozwoli konsumentom dokonanie świadomego i zgodnego z własną wrażliwością wyboru dostawcy usług, produktów. Może nawet szerzej – pracodawcy czy miasta, w którym będą chcieli zamieszkać.

Co nam daje certyfikat?

Certyfikacja ekologiczna PLANET FRIENDLY w odróżnieniu od innych systemów pozwoli na zdobycie profesjonalnej wiedzy dotyczącej konkretnych rozwiązań technologicznych i ich wpływu na środowisko. Określa nie tylko wymagane parametry, ale w ramach procesu certyfikacji można pozyskać konkretne wskazania rozwiązań, które pozwolą je uzyskać. Po indywidualnej ocenie zapotrzebowania inwestora nastąpi dobór odpowiednich systemów. Dzięki temu powstaną korzyści finansowe (tańsza eksploatacja budynku to zwrot nakładów inwestycyjnych) oraz jakościowe i wizerunkowe. Pozycjonowanie się jako świadomy zagrożeń klimatycznych i nowoczesny partner biznesowy czy pracodawca nie jest bez znaczenia. To kolejny element w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Certyfikowane obiekty, produkty i usługi będą chętniej wybierane przez klientów.

Więcej informacji o certyfikacie można uzyskać ze strony wpip.pl i savetheplanet.pl

Certyfikacja ekologiczna Planet Friendly jest jednym z komponentów szerszej inicjatywy – Save the planet.

save the planet

 

Udostępnij:

Smart City to miasto
szczęśliwych ludzi.

Dariusz Stasik

Obserwuj na Instagramie